Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Tryb postępowania rekrutacyjnego – pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu – pobierz

Oświadczenie o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej – pobierz

Oświadczeniu o zatrudnieniu – pobierz

Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczajacym juz do przedszkola – pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu w gminie Rokietnica – pobierz

Oświadczenia o wielodzietności – pobierz

KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJA W P OSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM – pobierz


REKRUTACJA 2018/2019

Załącznik Nr 1 Regulamin rekrutacji 2018/2019 – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 30.01.2018 – pobierz

Deklaracja kontynuownia nauczania 2018-2019 – pobierz

Załącznik 1 Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz

Załącznik 2 Oświadczenie o rodzeństwie – pobierz

Załącznik 3 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załącznik 4 Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz

Załącznik 5 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik 6 Oświadczenie – zgoda na udział w dodatkowej rekrutacji – pobierz

REKRUTACJA 2017/2018

Załącznik 1 Regulamin i harmonogram rekrutacji 2017/ 2018 – pobierz

Załącznik 2 Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz

Załącznik 3 Oświadczenie o rodzeństwie – pobierz

Załącznik 4 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załącznik 5 Oświadczenie  o zatrudnieniu – pobierz

Załącznik 6 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik 7 Oświadczenie – zgoda na udział w dodatkowej rekrutacji – pobierz

REKRUTACJA 2016/2017

Załącznik 1 Regulamin i harmonogram rekrutacji 2016/ 2017 – pobierz

Załącznik 2 Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 2016/2017 – pobierz

Załącznik 3 Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz

Załącznik nr 4 Oświadczenie o rodzeństwie – pobierz

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wielodzietności – pobierz

Załącznik nr 6 Oświadczenie  o zatrudnieniu – pobierz

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz

Załącznik nr 8 Oświadczenie – zgoda na udział w dodatkowej rekrutacji – pobierz

REKRUTACJA 2015/2016

Oświadczenie dotyczące danych osobowych – pobierz

Regulamin postępowania rekrutacyjnego – pobierz

Terminarz rekrutacji – pobierz

Regulamin rekrutacji – pobierz

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobierz

Oświadczenie dot. rekrutacji uzupełniającej – pobierz

Oświadczenie o wielodzietności/ samotnym wychowaniu – pobierz

Oświadczenie o rodzeństwie w przedszkolu/szkoleFFP – pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce rodzica – pobierz

Oświadczenie o braku kontaktu z drugim rodzicem – pobierz