O przedszkolu

–       Jesteśmy placówką publiczną, z płatnościami – 1 zł za godzinę.
–       Godziny otwarcia: 6.00-18.00.
–       Oferujemy cztery posiłki dla dzieci zapewniająca zbilansowaną dietę oraz posiłki przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.
–       Posiadamy przestronne i słoneczne sale, z bogatym wyposażeniem.
–       Obok budynku znajduje się duży plac zabaw oraz gazony z kwiatami.
–       Oferujemy bezpłatną realizację podstawy programowej, a także zajęcia dodatkowe bezpłatne: rytmika, j. angielski.
–       W przedszkolu jest zamontowany elektroniczny system dostępu drzwi są otwierane indywidualną kartą magnetyczną zamontowany jest także  monitoring  wizyjny oraz klimatyzacja w salach dydaktycznych i ciągach komunikacyjnych.
–       Oferujemy bezpłatna opiekę specjalistów psychologa i logopedy.

W roku szkolnym 2017/2018 realizować będziemy następujące projekty edukacyjne:
– „Mali Odkrywcy – czyli od poznania do działania cztery żywioły – podejmowanie
działań badawczych i eksperymentalnych”.
– Realizowanie projektu „Olimpiada Małego Naukowca” – prezentacja wiedzy na forum
grupy oraz przedszkola. Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich uzdolnień
i zainteresowań na forum grup.
– „Rok Małego Muzyka” – inspirowanie aktywności muzycznej.