Dokumenty przedszkola

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – pobierz

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE – pobierz

ROK MAŁEGO MUZYKA – pobierz

KONCEPCJA PRACY – pobierz

APEL DO RODZICÓW – pobierz

PRAWA DZIECKA – pobierz

POLITYKA OCHRONY DZIECI – pobierz

KONWENCJA PRAW DZIECKA – pobierz

PIERWSZE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLEM – POBIERZ

PLAN DALTOŃSKI – POBIERZ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – POBIERZ