Dokumenty przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA – pobierz

PROGRAM PROFILAKTYCZNY – pobierz

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LOGICUS – pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZY – pobierz

APEL DO RODZICÓW – pobierz

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – pobierz

PLAN DALTOŃSKI – pobierz

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA – pobierz

PIERWSZE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLEM – pobierz

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH – pobierz

POLITYKA OCHRONY DZIECI – pobierz

KONWENCJA PRAW DZIECKA – pobierz

PRAWA DZIECKA – pobierz

System motywowania w Publicznym Przedszkolu Logicus w Rokietnicy – pobierz

ROK PATRIOTY – pobierz

WARUNKI UBEZPIECZENIA – pobierz


Polityka Prywatności